Finance

Členské příspěvky

 

Členské roční příspěvky se platí během prvního pololetí a činí 1400 Kč.

Část peněz jde oddílu a slouží k pokrytí výdajů při nákupu materiálu, zbytek připadne středisku, které dále hradí například nájem klubovny, registraci u organizace Junák, pojištění členů i časopis světýlko, který bude světluškám několikrát do roka chodit na jejich adresu.

-platit příspěvky můžete převodem na oddílový účet

-číslo účtu- 2901808268/2010

 -variabilní symbol-212, do poznámky napište jméno dítěte či přezdívku

 

Ostatní náklady

- na každé výpravě si světlušky samy platí dopravu či případně i vstupné, přesná částka je napsaná v Lucerničce u informací co s sebou na výpravu a pohybuje se mezi 50 a 100 Kč

- třídenní-celovíkendové výpravy přijdou přibližně na 450 Kč

- cena tábora je 4000 Kč