Příspěvky na druhé pololetí

08.01.2013 10:32

Připomínáme platbu příspěvků na druhé pololetí (700 Kč), které je nutné zaplatit nejpozději do konce ledna. Platit můžete opět hotově či převodem na střediskový účet (2900300833/2010, variabilní symbol světlušek je 212). Děkujeme.