Odevzdání přihlášek na tábor a platba tábora!

05.05.2017 21:35

Prosíme ty, které ještě neodevzdaly přihlášku na tábor, aby tak učinily co nejdříve.

Také připomínáme, že do 15. května by měl být tábor zaplacen.

Číslo účtu: 2900300833/2010 (VS 212)