Vedení

Vedoucí oddílu - Tulda (Kristýna)

U světlušek je devátým rokem. Absolvovala Pedagogickou fakultu UK. Nyní je třídní učitelkou na prvním stupni základní školy.

Kvalifikace:

Vůdcovský kurz Ventus, 2015 (akreditováno MŠMT)

Zdravotník zotavovacích akcí, Školení a semináře první pomoci, 2014 (obnoveno 2018)

Čekatelský kurz Vocaď Pocaď, 2011

Rádcovský kurz LSP, 2007

 

Zástupce vedoucí oddílu, oddílový hospodář - Lóra (Anežka)

              

Do oddílu přišl společně s Tuldou v roce 2011. Nyní studuje na Fakultě stavební ČVUT.

Kvalifikace:

Vůdcovský kurz Ventus, 2015 (akreditováno MŠMT)

Zdravotník zotavovacích akcí, Školení a semináře první pomoci, 2014 (obnoveno 2018)

Čekatelský kurz Vocaď Pocaď, 2011

 

 Zástupce vedoucí oddílu - Žirafa (Martina)

  

V našem oddíle je také devátým rokem. Vystudovala architekturu na FUA v Liberci.

Kvalifikace:

Vůdcovský kurz Ventus, 2015 (akreditováno MŠMT)

Zdravotník zotavovacích akcí, Školení a semináře první pomoci, 2014

Kurz první pomoci, Školení a semináře první pomoci, 2013

Čekatelský kurz Vocaď Pocaď, 2011

Rádcovský kurz LSP, 2007

 

Brebta (Tereza)

   

Do oddílu se po občasné výpomoci přidala naplno v září 2016. Studuje na Gymnáziu Duhovka.

Kvalifikace:

Čekatelský kurz Tři věže, 2017

 

Oddílová rádkyně - Hami (Šárka)

Do oddílu se přidala v roce 2017. Chodí na Gymnázium Arabská.
 

 

Oddílová rádkyně - Angreštka (Andrea)

Do oddílu přišla společně s Hami. Studuje na Gymnáziu Nad Alejí.

 

Soptík (Tereza)

Do oddílu přišla v roce 2005. Hlavní vedoucí byla mezi lety 2010 a 2015.

 

 

Bývalé vedení

 

Pásenka (Veronika)

Simba (Anna)

Lékorka (Julie) 

Annie (Anna)

Klička (Kristina)

Jája (Jaroslava)

Ája (Alice)

Pifík (Romana)