Vedení

 

 

Tulda (Kristýna)

Hlavní vedoucí oddílu, u světlušek je sedmým rokem.

 Absolvovala Gymnázium Nad Štolou a nyní je studentkou Pedagogické fakulty UK se specializací učitelství pro první stupeň.

Kvalifikace:

Vůdcovský kurz Ventus, 2015 (akreditováno MŠMT)

Zdravotník zotavovacích akcí, Školení a semináře první pomoci, 2014

Čekatelský kurz Vocaď Pocaď, 2011

Rádcovský kurz LSP, 2007

 

 Žirafa (Martina)

  

Zástupce vedoucí oddílu, oddílový fotograf, do oddílu přišla stejně jako Tulda v roce 2011.

Maturovala na Gymnáziu Nad Štolou a nyní studuje architekturu na FUA v Liberci.

Kvalifikace:

Vůdcovský kurz Ventus, 2015 (akreditováno MŠMT)

Zdravotník zotavovacích akcí, Školení a semináře první pomoci, 2014

Kurz první pomoci, Školení a semináře první pomoci, 2013

Čekatelský kurz Vocaď Pocaď, 2011

Rádcovský kurz LSP, 2007

 

Lóra (Anežka)

              

Zástupce vedoucí oddílu, oddílový hospodář, v našem oddíle je také sedmým rokem.

Je absolventkou Gymnázia Nad Štolou a nyní studuje na Fakultě stavební ČVUT.

Kvalifikace:

Vůdcovský kurz Ventus, 2015 (akreditováno MŠMT)

Zdravotník zotavovacích akcí, Školení a semináře první pomoci, 2014

Čekatelský kurz Vocaď Pocaď, 2011

 

Lékorka (Julie) 

     

Oddílová rádkyně, přišla k nám v září 2013.

 Absolvovala gymnázium Evropská s výtvarným zaměřením a nyní studuje biologii na Přírodovědecké fakultě UK.

Kvalifikace: 

Čekatelský kurz Klapka, 2015

Rádcovský kurz střediska Vočko, 2013

 

Simba (Anna)

  

Oddílová rádkyně, přišla společně s Lékorkou v září 2013.

Odmaturovala na Střední odborné škole civilního letectví a momentálně pracuje pro Starbucks.

Kvalifikace: 

Čekatelský kurz Klapka, 2015

Rádcovský kurz střediska Vočko, 2013

 

Brebta (Tereza)

   

Oddílová rádkyně, do oddílu se po občasné výpomoci přidala naplno v září 2016.

Studuje na Gymnáziu Duhovka.

 

 Annie (Anna)

 

Oddílová rádkyně, přišla k nám také loni v září.

Chodí na Akademické gymnázium Štěpánská.

 

 

 

Bývalé vedení

Po dlouhém aktivním působení v oddíle se nyní z důvodu pracovní vytíženosti oddílu nemohou věnovat naplno,

proto se k akcím s oddílem připojují jen příležitostně.

 

Soptík (Tereza)

Do oddílu přišla v roce 2005. Hlavní vedoucí byla mezi lety 2010 a 2015.

 

Pásenka (Veronika)

  

Do oddílu přišla společně se Soptíkem a byla její zástupkyní.