Vedení

Vedoucí oddílu - Tulda (Kristýna)

U světlušek je desátým rokem. Absolvovala Pedagogickou fakultu UK. Nyní je třídní učitelkou na prvním stupni základní školy.

Kvalifikace:

Vůdcovský kurz Ventus, 2015 (akreditováno MŠMT)

Zdravotník zotavovacích akcí, Školení a semináře první pomoci, 2014 (obnoveno 2018)

Čekatelský kurz Vocaď Pocaď, 2011

Rádcovský kurz LSP, 2007

 

Zástupce vedoucí oddílu, oddílový hospodář - Lóra (Anežka)

              

Do oddílu přišl společně s Tuldou v roce 2011. Vystudovala Fakultu stavební ČVUT.

Kvalifikace:

Vůdcovský kurz Ventus, 2015 (akreditováno MŠMT)

Zdravotník zotavovacích akcí, Školení a semináře první pomoci, 2014 (obnoveno 2018)

Čekatelský kurz Vocaď Pocaď, 2011

 

Brebta (Tereza)

   

Do oddílu se po občasné výpomoci přidala naplno v září 2016. Studuje na Gymnáziu Duhovka.

Kvalifikace:

Čekatelský kurz Tři věže, 2017

 

Oddílová rádkyně - Hami (Šárka)

Do oddílu se přidala v roce 2017. Chodí na Gymnázium Arabská.
 

 

Oddílová rádkyně - Angreštka (Andrea)

Do oddílu přišla společně s Hami v roce 2017. Studuje na Gymnáziu Nad Alejí.

 

Soptík (Tereza)

Do oddílu přišla v roce 2005. Hlavní vedoucí byla mezi lety 2010 a 2015.

 

Zástupce vedoucí oddílu - Žirafa (Martina)

  

V našem oddíle je desátým rokem. Vystudovala architekturu na FUA v Liberci.

Kvalifikace:

Vůdcovský kurz Ventus, 2015 (akreditováno MŠMT)

Zdravotník zotavovacích akcí, Školení a semináře první pomoci, 2014

Kurz první pomoci, Školení a semináře první pomoci, 2013

Čekatelský kurz Vocaď Pocaď, 2011

Rádcovský kurz LSP, 2007

 

Bývalé vedení

Pásenka (Veronika)

Simba (Anna)

Lékorka (Julie) 

Annie (Anna)

Klička (Kristina)

Jája (Jaroslava)

Ája (Alice)

Pifík (Romana)