.
Tento školní rok už nás čeká žádné výpravy nečekají. Informace o dalším roce budou koncem srpna.