Schůzky

        
 

Schůzky se konají každou středu a čtvrtek v klubovně vždy od 16:00 do 17:30.

DRUŽINY

MODRÁ
(středa 16:00-17:30)
ZELENÁ
(čtvrtek 16:00-17:30)